หมวดหมู่: CSR

7318 Efin


กลุ่มธุรกิจ Efin สร้างทีมเข้มแข็งผ่านกิจกรรม ‘Team building’ ดึง ‘efins’ เชื่อมเป้าหมายสู่องค์กรยั่งยืน

          นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ Efin ผู้นำสื่อออนไลน์ ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย นำทัพผู้บริหารและพนักงานชาว efin ร่วมกิจกรรม “Team building” มุ่งเป้าสร้างความสามัคคีขององค์กร ตาม Core value “efins” ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดาภิเษก เมื่อวัน 6 กรกฎาคม 2567 

          ซีอีโอกล่าวเสริมถึงความสำคัญของกิจกรรม “Team Building” เน้นการที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความพยายามและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม การเสริมสร้างความไว้วางใจ และการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

          Efin มุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยใช้ Core Value 5 ประการ ได้แก่

          ● Empathy เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ส่งมอบบริการด้วยความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ

          ● Focus มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจรวมทั้งการแสวงหาวิธีการต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ

          ● Innovative สร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าคิด กล้าลงมือทำและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนากับการทำงาน

          ● Noble มีคุณธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ

          ● Synergy ร่วมใจสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 

 

7318

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!