หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SET logo


ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR ‘GOLD19’ เริ่มซื้อขาย 25 มิ.ย. นี้

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับ “GOLD19” ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ที่อ้างอิง SPDR Gold Shares ETF กองทุนอีทีเอฟทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ออกโดย บล. หยวนต้า เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 25 มิ.ย. นี้

          DR “GOLD19” อ้างอิง SPDR Gold Shares ETF กองทุนอีทีเอฟทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีการถือครองทองคำจริง ปัจจุบัน SPDR Gold Shares ETF มีซื้อขายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ เม็กซิโก เป็นต้น DR “GOLD19” อ้างอิง SPDR Gold Shares ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

          DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR “GOLD19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด https://dr.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr

 

 

6750

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!