หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

Roctec logo


ROCTEC ประกาศย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ ICT หลังทรานฟอร์มธุรกิจตามเทรนด์ดิจิทัลและเทคโนโลยี

          บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ROCTEC ประกาศการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยได้ย้ายหลักทรัพย์จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing : MEDIA) ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology : TECH) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology : ICT) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร ที่มุ่งเน้นการให้บริการงานระบบครบวงจรแบบ One-Stop Service และลดสัดส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณา โดยรายได้หลักของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563/2564 มาจากธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)

          ROCTEC มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจบริการไอซีที โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการรวมระบบแบบครบวงจรในหลายภาคส่วน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจ ICT Solutions ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 85% ของรายได้ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ ICT Solutions ร่วมกับธุรกิจโฆษณาที่มีอยู่ จะช่วยเสริมการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

          “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวของเรา ROCTEC มุ่งเน้นธุรกิจ ICT Solutions เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ พร้อมตอบสนองความต้องการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง” กล่าวโดย คุณแซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ ROCTEC

          ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี ROCTEC เป็นผู้ให้บริการด้านการวางระบบครบวงจรที่เชี่ยวชาญในหลากหลายภาคส่วน เรานำเสนอสินค้าและบริการที่ล้ำสมัยในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ระบบการสื่อสารในอุตสาหกรรมรถราง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบจอดิจิทัลแสดงผล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เรามุ่งมั่นขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการบริการทั้งหมด ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหา การวางระบบแผนงาน การติดตั้ง ไปจนถึงการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาภายในที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้เรายังคงเป็นผู้นำในความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม

          ในปี 2567/2568 ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่และเป็นก้าวสำคัญของ ROCTEC การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของการดำเนินธุรกิจ และเป็นการยืนยันความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ICT Solutions

 

 

6720

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!