ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: คอรัปชั่น

1aaaa2ACTเปดเสวนาฯ

ACT เปิดเสวนาฯ 'ตามหาคน (โกง) หาย'แนะเร่งปลุกพลังสังคมกดดันรัฐ ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ป้องกันอภิสิทธิ์ชนใช้เงินและเส้นสายลบความผิด 

    องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดเสวนาหัวข้อ 'ตามหาคน (โกง) หาย'ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางในการจับคนทุจริตมาลงโทษ แนะลดอิทธิพลทางการเมืองเพื่อไม่ให้ครอบงำกระบวนการยุติธรรมไทย 

     นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวในงานเสวนา หัวข้อ'ตามหาคน (โกง) หาย'ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ว่า ที่ผ่านมาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการหลบหนีเหมือนเช่นที่ผ่านมา    

      ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมของไทยที่ผ่านมามีความล่าช้า เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของตำรวจจนถึงชั้นศาล ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อยกระดับในการดำเนินคดีให้รวดเร็วที่สุด จากปัจจุบันที่ใช้เวลานานมาก 10 ถึง 20 ปี

      “การบังคับใช้กฎหมายของไทยไม่เข้มข้น มีบุคคลบางคนสามารถหลบหนีคดีได้ เพราะมีเงินและมีสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจะต้องหาวิธีและแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเกิดความศักดิ์สิทธิ์”นายประมนต์ กล่าว

       ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ประเทศไทยจะต้องมีกระบวนการคิดใหม่ เพราะที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีช่องโหว่ให้กับคนทุจริต เพราะระบบงานยุติธรรมของไทยเป็นรูปแบบใยแมงมุมที่ดักได้แต่แมลงตัวเล็กตัวน้อย

      ส่วนของเรื่องการไปจับคนบริสุทธิ์มาดำเนินคดีทางอาญานั้น พบว่าทำได้กับคนจนคนไม่มีเงิน  เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่มีกำลังแม้จะต่อสู้ หรือหาหลักฐานมาพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผิดกับบุคคลที่มีหน้ามีตาหรือมีอำนาจหน้าที่และการเงินทั้งนี้ กฎหมายใหม่ได้บัญญัติไว้ว่า กรณีผู้กระทำผิดหลบหนีคดีจะไม่มีการขาดอายุความ เพราะอายุความจะหยุดลง และสามารถพิจารณาคดีได้หลังผู้กระทำผิดมอบตัวหรือถูกจับ หากไม่มารับโทษคดีก็จะติดตัวตลอดชีวิต ซึ่งแนวทางนี้ไม่ได้เป็นการลุกลามสิทธิส่วนบุคคล

      สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือเรื่องของอาชญากรในเครื่องแบบที่อยู่ในเสื้อครุย เพราะบุคคลเหล่านี้จะอาศัยอำนาจและหน้าที่ทางกฎหมายในการก่ออาชญากรรม ซึ่งสังคมไทยไม่อาจจะรับรู้ได้อีกทั้งยังปราบปรามได้ องค์กรภาคเอกชนน่าจะช่วยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับภาครัฐหากเราได้เบอร์หนึ่ง อาทิ นายกรัฐมนตรี ประธานศาล ประธานรัฐสภา หันมาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ มีความรักแผ่นดิน สังคม ประชาชน และมีความเมตตาสังคมมากกว่าเมตตาลูกน้องตัวเอง เชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้น

      เรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับหลักประกัน เจ้าหน้าที่จะต้องทำให้ถูกหลักและ  กฎกติกา ยกตัวอย่างเช่น คดีคนขับซาเล้งขายซีดีถูกเรียกเงินประกันหลักแสนบาท ผู้กระทำผิดเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาไม่มีเงินทอง จะไปหาหลักประกันที่ไหนมาให้ ขณะที่คดีชาวต่างชาติกระทำละเมิดทางเพศเด็กเรียกเงินประกันเพียงหลักแสนบาทซึ่งนับว่าน้อยมาก

       ขณะที่โทษปรับในบ้านเราใช้หลักความเสมอภาคไม่ว่าจะคดีเล็กหรือคดีใหญ่ แนวทางแก้ไขจะต้องคำนึงเป็นคดีๆ เพราะความยุติธรรมไม่เท่ากัน ที่ผ่านมาได้เสนอให้มีการปรับเป็นรายได้ หรือประมาณ 10%  ของรายได้ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องปรับจากฐานของฐานะทางเศรษฐกิจ

     กรณีกฎหมายใหม่ที่ว่าด้วยในเรื่องริบทรัพย์ตามมูลค่า ซึ่งจะต้องขยายมาใช้กับคดีอาชญากรรม ซึ่งปัจจุบันมีใช้แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่เรื่องของขั้นตอนการสอบสวนจะต้องบันทึกเป็นขั้นตอน เพื่อให้ศาลอุทธรณ์จะต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งปี ศาลฎีกาจะต้องเสร็จภายในหกเดือน

      ทั้งนี้ จะต้องปรับอำนาจทางการเมือง โดยไม่ครอบงำระบบยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอน โดยเฉพาะตำรวจซึ่งเหมือนกับยักษ์ในตะเกียงวิเศษ ทำให้กลไกอำนาจทางอาญาล้ำเกินเหตุเกินผล อำนาจที่สอง คือ เงิน สามารถใช้ผีนวดแป้งได้ มีความซับซ้อนยิ่งกว่าอำนาจทางการเมือง ขณะที่เรื่องของอำนาจเถื่อนในไทยไม่ค่อยปรากฎ 

     นายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ประเด็นปัญหาของความยุติธรรมไทย คือเรื่องของการอภัยโทษ จากโทษประหารเหลือติดคุกตลอดชีวิต หรือจากติดคุกตลอดชีวิตเหลือเพียง 15 ปี เราจะต้องปรับกระบวนการลงโทษของไทย จะต้องมีการกำหนดการลงโทษของไทยให้มีมาตรฐานตายตัว โทษประหารติดคุกไม่เกิน 17 ปี

    ทั้งนี้ มองว่าศาลคอร์รัปชันมีข้อดีคือ เพิ่มระบบริบทรัพย์ของคดีทุจริต โดยศาลหรืออัยการเป็นคนบังคับได้เอง ทั้งนี้ หากไม่มีตัวทรัพย์สินที่ทุจริตไป ศาลก็อาจประเมินราคาและบังคับเอากับทรัพย์อื่น ที่จำเลยมี โดย ป.ป.ช. หรืออัยการเป็นคนบังคับคดีได้เอง ที่ผ่านมาโทษจากการหลบหนี จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ขณะที่กฎหมายใหม่หากหลบหนีจะต้องได้รับโทษทางอาญา ส่วนการริบทรัพย์จากกฎหมายใหม่ ศาลสามารถริบทรัพย์ได้ หากทรัพย์ไปอยู่กับผู้อื่น ศาลสามารถริบทรัพย์ได้จากบุคคลเหล่านั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น

       นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)กล่าวว่า มีความเชื่อว่าเรื่องสิทธิพิเศษในเรือนจำยังมีอยู่ ซึ่งแต่ละแดนจะมีสภาพการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันคนที่มีชื่อเสียงจะอยู่แดนที่ 1 เป็นแดนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแดนอื่นๆ หรืออยู่ในหน้าแดน ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักโทษคนอื่นๆ

      ขณะที่การเข้ารักษาในสถานพยาบาลในเรือนจำ ปัจจุบันพบว่าเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากมีผู้เข้ารักษาเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพการเป็นอยู่ในเรือนจำที่มีความยากลำบาก ขณะที่การที่ได้เข้าไปอยู่ ในสถานพยาบาลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ทุกคนจึงอยากเข้าไปอยู่ในพื้นที่พิเศษ โดยทั้งคนรวยและคนที่มีเส้นสายที่ไม่ได้ป่วยจริงจะพยายามใช้สิทธิ์นี้เช่นกัน

      “ไทยมีนักโทษมากกว่าศักยภาพของเรือนจำที่จะรองรับได้ 2 เท่า มีประชากรในเรือนจำสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้คนมีเงินต้องใช้เงินเพราะถูกถ่วงเรื่องไว้จึงต้องยอมจ่าย”นายยิ่งชีพ กล่าว 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1