ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ธปท.

BOAวรไท สนตประภพธปท.ปลื้มเวิลด์แบงก์-IMF มองแบงก์ไทยแกร่ง แนะคุมหนี้ครัวเรือนเพิ่ม

 ผู้ว่าธปท. ปลื้ม หลัง IMF-เวิลด์แบงก์ ประเมินตามโครงการ FSAP พบระบบสถาบันการเงินไทยมีเสถียรภาพ-มั่นคง พร้อมหนุนไทยออกมาตรการ Macroprudential คุมหนี้ครัวเรือน

  นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประเมินภาคการเงินไทยตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) ซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้ประเมินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ว่า ระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยง เช่น ความเปราะบางในภาคครัวเรือนที่มีภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง

  ทั้งนี้ ผู้ประเมิน สนับสนุนในการออกมาตรการเชิงป้องกัน (Macroprudential Policy) เพื่อดูแลไม่ให้ความเปราะบางของหนี้ครัวเรือนขยายตัวจนส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป ธปท.จะติดตามและประเมินความเสี่ยงของเสถียรภาพระบบการเงินในลักษณะมองไปข้างหน้า เพื่อให้ประเมินสถานการณ์ต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

 สำหรับ การประเมินด้านการกำกับดูแลภาคการธนาคารตามมาตรฐานสากล พบว่า ไทยอยู่ในระดับดีมากถึง 24 ข้อ และระดับดี 5 ข้อ โดยผลการประเมินที่ดีมาก เช่น ธนาคารพาณิชย์มีฐานะมั่นคง มีเงินกองทุนและสภาพคล่องสูง หลักเกณฑ์การดูแลความมั่นคงและการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์มีประสิทธิภาพเท่าทันความเสี่ยง และธปท.มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ

  ส่วนที่ผลประเมินดี เช่น การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) ที่รับเงินฝาก ให้เทียบเคียงกับการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ อำนาจการกำกับดูแลเพื่อแก้ไขฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในการจัดการดูแลหนี้เสียและการกันเงินสำรอง เป็นต้น

  ด้านระบบบาทเนตได้รับการประเมินดีมาก 16 ข้อ และระดับดี 1 ข้อ และที่สำคัญได้รับผลการประเมินในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูและดับดีมากทั้ง 5 ข้อ ซึ่งสะท้อนการดำเนินการและความร่วมมือของผู้กำกับดูแล รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการเงินไทยให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศ ทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย

  นายวิรไท กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ประกอบด้วย 1.พัฒนากรอบการกำกับดูแล SFI ให้เทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ 2.พิจารณานำกรอบกฎเกณฑ์และแนวทางตรวจสอบธนาคารพาณิชย์มาปรับใช้กับสหกรณ์การเงินตามความเหมาะสม

 3.พิจารณาขยายการใช้มาตรการเชิงป้องกัน ไปยังสถาบันการเงินอื่น เช่น SFI และสหกรณ์การเงิน 4.พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน

       สำหรับ ประโยชน์ของการเข้ารับประเมินครั้งนี้ จะช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงในภาคการเงิน และผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

 “ครั้งนี้ เป็นการเข้าร่วมการประเมินโดยสมัครใจของไทยเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ไทยเคยประเมินในครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยพบว่า ระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงรองรับความผันผวนได้ดี และการกำกับดูแลภาคการเงินไทยมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากลเทียบเคียงกับประเทศชั้นนำ”นายวิรไท กล่าว

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การประเมินด้านกำกับดูแลตลาดทุน และโครงสร้างพื้นฐานของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยไทยเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน International Organization of Securities Commissions Principles (IOSCO) และได้รับผลการประเมินดีมาก ทัดเทียมตลาดทุนชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐ สิงคโปร์ และฮ่องกง

  ด้านการประเมินด้านการกำกับดูแลภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ตามมารตรฐานสากล พบว่า ได้รับการประเมินดีถึงดีมากถึง 35 ข้อ เทียบเคียงประเทศชั้นนำ เช่น สหรัฐ ออสเตรเลีย และฮ่องกง

  นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า การเข้ารับการประเมิน FSAP สาขาประกันภัยครั้งนี้ โดยคปภ.ได้รับผลการประเมินภาคในระดับที่ดีมากถึง 22 ขเอ จากทั้งหมด 26 ข้อ โดยการกำกับดูแลของ คปภ. มีพัฒนาการและประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1