ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ประกัน

1AAA1oic6

'คปภ.- ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม'• จัดคาราวานฟื้นฟูหลังน้ำลด มอบหม้อหุงข้าว-ถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อคืนรอยยิ้ม ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน’โพดุล’และพายุโซนร้อน’คาจิกิ’ ทำให้ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ออก 7 มาตรการด้านประกันภัย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเป็นระบบไปแล้วก่อนหน้านี้

    นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้กำหนดมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ’คปภ.- ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม’เพื่อเป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลด และแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย โดยจัดเป็นคาราวานมอบหม้อหุงข้าวและถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อคืนรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

      สำหรับ การจัดคาราวานให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ 2 จุด คือ จุดแรก ณ ศาลา วัดเจริญศรีสุข ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยมารับมอบหม้อหุงข้าวและถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 300 ชุด และจุดที่สอง ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 300 ชุด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของชาวบ้านที่มารอรับสิ่งของดังกล่าว

     นายคง สาระปัญญา ชาวบ้านตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย จัดสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะหม้อหุงข้าว ซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำท่วมในครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก อย่างไรก็ดีในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี ที่ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือและยังได้รู้จัก สำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัย ทำให้ชาวบ้านเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยว่ามีความสำคัญอย่างมากในการบริหารความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดภัยธรรมชาติก็จะได้รับการเยียวยาในรูปแบบของค่าสินไหมทดแทน

    โดยเฉพาะนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ ดังนั้น จึงอยากให้ สำนักงาน คปภ. และ ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย ที่มาลงพื้นที่ในครั้งนี้ กลับมาให้ความรู้ด้านประกันภัยกับชาวบ้านอีก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงต้องการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติในปีต่อๆ ไป

     นายมนตรี พรมพาณิชย์ ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้บ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ สูญหายและล้มตายไปกับสายน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงอยากให้ สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยเข้ามาให้ความรู้ด้านประกันภัยกับชาวบ้าน เกี่ยวกับการทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ รวมทั้งการทำประกันภัยที่เกี่ยวกับภัยน้ำท่วม เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ด้านประกันภัยในรูปแบบต่างๆ แต่ได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติกันมากขึ้น ดังนั้น จึงขอขอบคุณ สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ชาวบ้านในครั้งนี้

     ด้านนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้สร้างความเสียหายให้ประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำลดเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงที่หน่วยงานภาครัฐเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชน ในขณะที่ สำนักงาน คปภ. ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้านประกันภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ทำประกันภัยเป็นอย่างมากที่จะได้นำเงินจากค่าสินไหม ไปฟื้นฟูบ้านเรือน รวมทั้งรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

      จึงอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีความรุนแรงและสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการทำประกันภัยข้าวนาปี หากทำประกันภัยไว้ก็จะทำให้ประชาชนมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ที่ร่วมใจกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า จากอุทกภัยครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก สำนักงาน คปภ. ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้ประสบภัยทุกรายการเป็นการด่วน ส่วนความเสียหายในภาพรวมที่ได้ทำประกันภัยไว้นั้น ต้องรอเข้าสำรวจภัยภายหลังน้ำลด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสำรวจความเสียหายในบางพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ดังนั้น จึงฝากเตือนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและได้จัดทำประกันภัยไว้ขอให้รีบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการทำประกันภัยเท่าที่หาได้ เพื่อนำไปยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทที่รับประกันภัยต่อไป

    “สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ระดมสรรพกำลังร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อรวบรวมเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือเยียวยาเป็นกำลังใจในครั้งนี้ ตลอดจนได้เร่งรัดเยียวยาด้านการประกันภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ระบบประกันภัยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยเยียวยา ความเดือดร้อนจากภัยเหล่านั้นได้  จึงขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและหันมาทำประกันภัยให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1