ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

09394 APHFผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมตัวกันที่กรุงเทพฯ
เพื่อการประชุมเอเชีย แปซิฟิค เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7

          การประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย” ได้ดึงเอาผู้นำด้านอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องในภาคการเคหะมารวมตัวกัน เพื่อร่วมค้นหานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่ยืดหยุ่น และยั่งยืนเพื่อผู้ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย อันได้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่าล้านครัวเรือน และชุมชนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคที่ได้รับผลกระทบปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปวน

          มร. โจนาธาน เรคฟอร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล กล่าวในงานเปิดการประชุมถึงการมุ่งเน้นที่การขยายความสำเร็จของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตลาดที่อยู่อาศัยที่ราคาเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมี นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอนันดา ดีเวลอปเม้นท์ และ มร. ดาวาล โมนานิ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ First Home Realty Solutions มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้อีกด้วย

          ในงานการประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 นี้ เปรียบเสมือนกระบอกเสียงในการชี้ให้เห็นว่าทำไมเรื่องที่อยู่อาศัยถึงมีความสำคัญ การประชุมนี้ช่วยตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อนำไปสู่แรงสนับสนุนที่จะทำให้บ้านราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เกิดขึ้นจริง ทำให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยที่ครบครับ มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน ช่วยส่งเสริมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านเคหะผ่านการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

          เอ็กเบิร์ต เอพพีล ประธานมูลนิธิฮิลติ กล่าวว่า เราต้องการเครือข่ายที่มีความแข็งแรงมากทั้งในองค์กร และตัวรายบุคคลจากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อที่จะร่วมกันคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัพไม่เพียงพอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพราะเครือข่ายคือพลังสำคัญของการร่วมมือกัน

          ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างและที่ดินโดยได้มีการสนทนาในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการให้พื้นที่สำหรับนักพัฒนานวัตกรรมระดับท้องถิ่น

          “เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหาในเมือง เรามองไปถึงเมืองในอีกสิบกว่าปีข้างหน้า ซึ่งสองในสามของประชากรจะย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบเมือง ถือเป็นการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่เราจะเห็นกันได้ในอีก 30 ปีข้างหน้าและโดยส่วนมากจะเป็นแถบเอเชีย ซึ่งถือเป็นโอกาสใหญ่ที่ทำให้เราได้มองหาวิธีการแก้ปัญหาและร่วมมือกับองค์กรอย่างมูลนิธิที่อยู่อาศัย นำอุปสงค์ อุปทาน และความขาดแคลนของทรัพยกร เพื่อเปลี่ยนให้ความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์” คุณชานนท์เสริม

          การประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่มครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาหลักที่เกียวข้องกับผลกระทบของการลงทุน ระบบเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม การรับมือกับภัยพิบัติ นวัตกรรมที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง และเทคโนโลยีที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

          การประชุม เอเชีย แปซิฟิค เฮ้าส์ซิ่ง ทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย การประกาศรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมเพื่อที่อยู่อาศัย หลักสูตรการฝึกอบรม 2 วันเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ และ 2 กิจกรรม Urban Thinkers Campus – สภาเยาวชนและศูนย์กลางผู้ประกอบการเคหะในเมือง เพื่อสนับสนุน World Urban Campaign mส่งเสริมระเบียบวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยืนปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น

          งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย โดยองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยสากล ที่เชิ่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่นำโดยพันธมิตรจากภาคเอกชนภาครัฐและสังคไม่ว่าจะเป็น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลนิธิฮิลติ Aditya Birla Group HMTX Industries UN-Habitat Cities Alliance และ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

 


AO09394

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1