ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 C.BigChinaAsean Expo

จุรินทร์ ผงาดเวที ChinaAsean Expo ประกาศพร้อมเดินหน้าหนุนการขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI เกื้อกูลและเปิดกว้างสินค้าและบริการสู่ต่างประเทศ

      พิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาเซียน-จีนครั้งที่ 16 วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.-11.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติหนานหนิง (Nanning International Convention & Exhibition Center: NICEC)

          ต่อมาเมื่อเวลา 09.00-10.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงาน CAEXPO ครั้งที่ 16 และเป็นหนึ่งในผู้นำคณะในนามรัฐบาลไทยร่วมกล่าวบนเวทีพิธีเปิดโดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า นามของรัฐบาลไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วม “งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16”ในวันนี้ โดยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขีนกับอาเซียนมีความสัมพันธ์ยาวนานแสดงให้เห็นได้ว่าความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองภูมิภาคได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในหลายมิติ ไม่เพียงแค่การค้าและการลงทุน แต่รวมถึงการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองภูมิภาคที่เพิ่มมากต่อเนื่องทุกปี

       และในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่รัฐบาลจีนได้พัฒนาประเทศและทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างถ้วนหน้า ทุกเมืองล้วนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นนโยบายเปิดกว้างสู่ตลาดต่างประเทศ

       นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่เกื้อกูลเปิดกว้างสู่ต่างประเทศ โดยช่วยขยายความร่วมมือไม่เพียงกับประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ยังรวมถึงประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ตามแนวเส้นทาง BRI ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา และการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างไรก็ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยมีความสอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และสามารถเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับนโยบายของทั้งสองประเทศได้ในหลายมิติ ช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และความท้าทายต่างๆในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า แรงงาน และประชาชน นำประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างกัน เพื่อลดต้นทุนในระบบ Supply Chain ของภูมิภาคและสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกต่อไป

        ส่วนเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างไทย-อาเซียน-จีนนั้น ในปี 2562 ประเทศไทยได้ลงทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงดังกล่าว ซึ่งโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีได้แก่ โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน

          "การเดินทางมาเยือนนครหนานหนิงในครั้งนี้ นอกจากนำคณะผู้ประกอบการมาร่วมงาน ChinaAsean Expo แล้ว ได้พาคณะผู้แทนไทยด้านสินค้าเกษตร ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ตลอดจนผลไม้ มาพบและหารือกับภาคธุรกิจของจีน และจะมีการลงนาม MOU ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าของจีนด้วย

        ส่วนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP จะเป็นอีกหนึ่งกรอบความสัมพันธ์ทางการค้าที่จะช่วยเพิ่มพูนให้การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนและประธานการประชุมรัฐมนตรี RCEP ในปีนี้ เราตั้งเป้าที่จะเจรจาให้บรรลุข้อตกลง RCEP เพื่อให้ทุกประเทศสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลวัตและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน และลดความผันผวนของเศรษฐกิจและการค้าโลก ทั้งนี้ การสรุปผลการเจรจา RCEP จะทำให้อาเซียนและจีนสามารถเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ ที่มีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน หรือประชากรกว่าครึ่งโลก มีมูลค่า GDP กว่า 27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 32 ของมูลค่า GDP โลก" นายจุรินทร์ กล่าว

        จากนั้น นายจุรินทร์  ได้กล่าวชื่นชมขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน CAEXPO อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 16 แล้ว และตลอด 16 ปีที่ผ่านมา งาน CAEXPO ได้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากอาเซียนและจีนได้ทำความรู้จักกัน ได้แสดงบทบาทและศักยภาพร่วมกัน การกำหนดให้กว่างซีเป็นประตูสู่อาเซียน ในฐานะผู้แทนประเทศไทยขอยืนยันว่า เราพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงาน CAEXPO ในครั้งนี้ และครั้งต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุด

        สุดท้ายนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่เคยหยิบยกสุภาษิตจีนที่ว่าดอกไม้บานเพียงดอกเดียวยังไม่นับเป็นฤดูใบไม้ผลิ แต่ดอกไม้ร้อยดอกที่บ้านสะพรั่งพร้อมกันถึงจะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่สวยงาม เปรียบเทียบว่า จีนจะเจริญเพียงประเทศเดียวในโลกไม่ได้ แต่ต้องพัฒนาและเจริญไปพร้อมๆกัน ต้องจับมือไปด้วยกัน ดังนั้นการดำเนินงานของไทยกับจีนและอาเซียนจึงต้องอาศัยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทำงานเกื้อหนุนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในโอกาสที่วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำลังจะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ ตนขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ หวังว่า ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

          รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีนล่าสุดปี 2018 มีมูลค่า 80,220 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้นั้นการค้าระหว่างไทยกับจีนมีมูลค่า 44,933 ล้านเหรียญสหรัฐและทั้งสองฝ่ายต่างเต็มที่ในการจะเพิ่มการค้าระหว่างกันนอกจากนั้นผลการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบันได้มีการลดภาษีสินค้าระหว่างกันเป็น 0% แล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมดผู้ประกอบการไทยมีอัตราการใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ภายใต้ความตกลงนี้สูงถึงร้อยละ 98 ของมูลค่าการส่งออกที่ได้รับสิทธิ์

          และล่าสุดอาเซียนและจีนก็เห็นพ้องที่จะเริ่มการหารือแนวทางเพื่อยกระดับตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนรวมถึงเปิดเสรีสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เช่น อีคอมเมิร์ซ และการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี หากสรุปข้อตกลงได้เพิ่มเติมก็จะทำให้การค้าระหว่างไทย-จีนขยายตัวยิ่งขึ้น

        สำหรับงาน China -Asean Expo (CAEXPO) ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งไทยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยคัดเลือกผู้ประกอบการเข้างานเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้เข้าร่วม 165 รายทั้งสินค้าอาหารสุขภาพความงามของตกแต่งบ้านแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับ โดยวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้ประกอบการและภาคเอกชนร่วมทำข้อตกลง MOU เรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งมันสำปะหลัง ผลไม้ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าของจีน

         ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1