ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 C.Bigวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

กรมพัฒน์ฯ เข้มสำนักงานบัญชีคุณภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีหลังมีผู้โพสต์คลิปโกงเงินภาษีลูกค้า พบ...ไม่ใช่สำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ รับรอง

    กรมพัฒน์ฯ ตรวจเข้มสำนักงานบัญชีคุณภาพ เน้นสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ ลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจสอบทันที หลังผู้ใช้งาน Facebook Pages ‘บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ’โพสต์คลิปวิดีโอที่มีการระบุว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดระยอง โกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า และกรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองคุณภาพไปแล้ว เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองโกงเงินภาษีลูกค้าตามที่ผู้จัดทำคลิปกล่าวอ้าง แต่เป็นความเข้าใจผิดของผู้จัดทำและเผยแพร่คลิปดังกล่าวโดยมิได้มีการสืบหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

     นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน Facebook Pages "บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ" อย่างกว้างขวาง โดยผู้จัดทำคลิปได้กล่าวอ้างว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดระยอง มีการโกงเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และกรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีไปแล้วนั้น"

      "กรมฯ ในฐานะที่ให้การรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และลงพื้นที่จังหวัดระยองโดยทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากกรมฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ รวมทั้ง ต้องการให้สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ เป็นที่ปรึกษาสำหรับภาคธุรกิจขนาดกลาง-เล็กในการจัดทำบัญชีธุรกิจและนำส่งงบการเงินประจำปี รวมทั้ง สามารถปฏิบัติตามกฎหมายการบัญชีฯ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง"

       อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "เพื่อให้เกิดความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรมฯ ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังผู้จัดทำคลิปดังกล่าว โดยชี้แจงว่าได้รับทราบข้อมูลจากบุคคลอื่นว่ามีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯรับรองในจังหวัดระยองโกงเงินภาษีมูลค่าของลูกค้า จำนวน 800,000 บาท และกรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองสำนักงานบัญชีนั้นไปแล้ว โดยผู้จัดทำคลิปไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจัดทำและเผยแพร่คลิปดังกล่าว และเมื่อกรมฯ ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ให้ข่าวแก่ผู้จัดทำคลิป แจ้งว่าสำนักงานบัญชีที่โกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่มลูกค้า ไม่ได้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองแต่ประการใด อีกทั้งกรมฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองทั้งหมด 8 แห่ง ก็ไม่ได้พบสิ่งปกติเช่นเดียวกัน และไม่เคยมีสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองที่กรมฯ เพิกถอนการรับรองฯ รวมทั้ง สำนักงานบัญชีคุณภาพทั้ง 8 แห่งในจังหวัดระยองก็ไม่ได้เป็นผู้จัดทำบัญชีให้แก่นิติบุคคลที่กล่าวอ้างว่าถูกโกงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด"

        "อย่างไรก็ตาม Facebook Page'บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ'ได้ถอดคลิปดังกล่าวออกจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้แชร์คลิปดังกล่าวไปแล้วอย่างแพร่หลาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานบัญชีคุณภาพ กรมฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะใช้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพว่าสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชีได้เหมือนเดิม"

      "ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองแล้วทั่วประเทศ จำนวน 160 แห่ง โดยได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพอย่างเข้มงวด และกว่าที่สำนักงานบัญชีคุณภาพจะได้รับการรับรองจากกรมฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ซึ่งประยุกต์มาจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (International Standard on Quality Control (ISQC) 1) ทุกปี ผู้ใช้บริการจึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

        สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีคุณภาพเพิ่มเติม ได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5981, 0 2547 4414 e-Mail : accountingdbd@dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1