หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 BEM รณรงคขบปลอดภยและลดอบตเหต

BEM รณรงค์ขับปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมอบรม ‘Smart Drive by BEM’ ฟรี ตลอดงาน

       บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมอบรม ‘Smart Drive by BEM’ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทักษะการขับรถบนทางพิเศษ และเทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมแนะนำวิธีดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในระดับโลกมาถ่ายทอดประสบการณ์และสอนเทคนิค   ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1

  เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 30 คู่ ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/DKzqW9 หรือwww.bemplc.co.th หรือ www.facebook.com/bemexpressway/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 207 7772

aom697

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!