ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: กรมสรรพากร

Cสรรพากร กรมสรรพากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

       ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในหลายท้องที่ไม่สามารถประกอบกิจการ และยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา กรมสรรพากรจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษี หรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่จังหวัดสระแก้ว อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เชียงใหม่ แพร่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี ระนอง โดยขยายกำหนดเวลา ดังนี้

 1.       ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 กรณีที่จะต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีสำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
 2. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.94 กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
 3.       ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.53 กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
 4.       ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภธ.40 ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
 5.      ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามแบบ อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข กรณีที่ต้องเสียอากรตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

     หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรฯ ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่2) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

กรมสรรพากร  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน      สำนักงานเลขานุการกรม  ส่วนประชาสัมพันธ์  

เลขที่ 90  ถนนพหลโยธิน 7  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0 2272 9529-30   โทรสาร 0 2617 3324  หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

 1. กลุ่มข่าวเกษตร
 2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
 3. กลุ่มข่าว 3
 4. กลุ่มข่าว 4
 5. กลุ่มข่าว 5
 6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1