ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1aaagE1Aศีลกินผัก

วธ.เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ-อุ้มพระดำน้ำ-ถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี ๒๕๖๒ หนุนสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

      วธ.เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ-อุ้มพระดำน้ำ-ถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 หนุนสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

    ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำชมขบวนแห่หมรับ(หมับ)โบราณ ในประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลองในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และนิทรรศการถือศีลกินผัก และการสาธิตอาหารเจ

    นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

       อาทิ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ จ.เลย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 มีประเพณีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวธ.ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสืบทอดโบราณประเพณีและความเชื่อตามตำนานศักดิ์สิทธิ์วันแรม 15 ค่ำเดือน 10

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา โดยนางรำกว่า 2,500 คน พิธีบวงสรวงเทพยดา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสำคัญคือ การอัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา” จากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ โดยความพิเศษในปีนี้จะเป็นขบวนมหาพุทธบูชาแห่งอาเซียน เพื่อยกระดับให้พระพุทธมหาธรรมราชาก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน นอกจากนี้มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดสำรับอาหารพื้นบ้าน ประกวดโต๊ะหมู่บูชา การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ การแสดงแสง เสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ ตลาดนัดวัฒนธรรมและงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์  อินทราชัย และพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร

     รมว.วธ กล่าวต่อว่า ประเพณีสารทเดือนสิบหรือประเพณีสารทไทย เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีพิธีปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จัดช่วงปลายเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม หรือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2562 มีชื่อเรียกและกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อาทิ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 94 (ทุ่งท่าลาด) เป็นงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ,งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562 เป็นต้น โดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม การกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวปายาส ข้าวยาคูและกระยาสารท การจัดหมรับและยกหมรับ พิธีการชิงเปรต ประเพณีทำบุญตายายหรือประเพณีรับส่งตายายที่ล่วงลับไปแล้ว

    นอกจากนี้ ยังมีประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ เทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2562 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และบริเวณโดยรอบเยาวราช ,ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าในจ.ภูเก็ต ,เทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ อ.เบตง จ.ยะลา ,ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา เมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์ ประจำปี 2562 ณ จ.นครสวรรค์ และเทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นต้น โดยในแต่ละพื้นที่มีการจัดกิจกรรมแตกต่างและคล้ายคลึงกัน อาทิ การถือศีลอย่างเคร่งครัดและแต่งกายด้วยชุดสีขาว พิธีบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้า พิธีสวดมนต์ เดินธูป พิธีลอยกระทง ขอขมาต่อพระแม่คงคา พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติ พิธีทิ้งกระจาด และเผาเครื่องทรงถวาย เป็นต้น

    ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ และประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1