ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaaDB27MRTA

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ครบรอบ 27 ปี เดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อยกระดับการเดินทางของคนกรุงเทพฯ และภูมิภาค

       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 27 ปี โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนใน “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ณ อาคารสำนักงาน รฟม. ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร รฟม. ยังได้มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาพนักงาน รฟม. รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

         นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดโครงการ Green Office รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ เช่น นำภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหาร เครื่องดื่ม นำขวดพลาสติกมาบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นต้น เพื่อรับคะแนนสะสม และนำคะแนนมาโหวตให้แก่โรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีส้ม และสายสีชมพู ที่ร่วมโครงการ โดยโรงเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับทุนการศึกษาตามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ได้รับการศึกษา 60,000 บาท และ โรงเรียนมีนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท โครงการดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 มีภารกิจในการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 นี้ รฟม. ได้เตรียมส่งมอบความสุขให้กับประชาชนด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 29 กันยายน 2562 (ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดทดลองใช้บริการฟรี) และจะเปิดให้บริการต่อเนื่องสำหรับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งทั้งสองช่วงนี้จะช่วยเติมเต็มเส้นทางให้บริการเดิมของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง – เตาปูน เป็นแบบวงกลม (Circle Line) รองรับการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน เพื่อเดินทางเชื่อมต่อไปยังปริมณฑล จ.นนทบุรี ได้อีกด้วย

     นอกเหนือจากโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น รฟม. ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้กำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ (งานโยธาแล้วเสร็จ ปี 2559) และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (งานโยธาแล้วเสร็จ ปี 2562) ซึ่งปัจจุบัน รฟม. ได้ส่งมอบให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว เพื่อต่อขยายเส้นทางให้บริการเดิมของรถไฟฟ้า BTS ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในความรับผิดชอบสายๆ อื่น เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (เปิดให้บริการปี 2566), โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (เปิดให้บริการปี 2564) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

      สำหรับ โครงการที่ รฟม. เตรียมจะเสนอขออนุมัติก่อสร้าง/อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก), โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)  

     ในปี 2562 นี้ รฟม. ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางรางของประเทศไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยผลักดันงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตภูมิภาค อีก 4 จังหวัด ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง, โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี, โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว) ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง) ช่วง ม.พิษณุโลก – ห้างเซ็นทรัลฯ พิษณุโลก

     ทั้งหมดนี้ คือภารกิจที่สำคัญของ รฟม. ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สามารถกำหนดเวลาได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ทางหนึ่ง ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1